Tynset smådyrkontor AS

Din lokale veterinær i fjellregionen Nord-Østerdalen

Våre tjenester

Ikon for Konsultasjon
Konsultasjon

Ved en konsultasjon tar vi opp anamnese via samtale med dyrets eier, samt undersøker dyret med en generell klinisk undersøkelse. Videre blir vi sammen enig om det trengs ytterligere diagnostikk eller behandling.
En konsultasjon kan også ende med videre henvisning, dersom vi gjør funn som krever diagnostikk eller behandling av spesialister.

Ikon for Tannbehandling
Tannbehandling

Vi utfører tannrens og tannbehandling til hund og katt.
Vi renser tenner med ultralydscaler, en prosedyre som krever at dyret sover.
Videre tar vi tannrøntgen, som gir oss informasjon om tannhelsen under tannkjøttet. Det vi ser av tannen er bare toppen av isfjellet, og mye kan skjule seg under tannkjøttet.
Basert på funn ved rens og røntgen kan vi legge en plan videre, om det kreves tanntrekk eller annen oppfølging.

Ikon for Bildediagnostikk
Bildediagnostikk

Vi tilbyr røntgenundersøkelser og enklere ultralydundersøkelser, i tillegg til tannrøntgen. Bildediagnostikk er et uvurderlig hjelpemiddel i veterinærmedisinen. Røntgen hjelper oss med å diagnostisere f.eks beinbrudd, eller gi oss nyttig informasjon ved mage/tarm-lidelser. Vi tilbyr også rutineundersøkelser, som HD/AD-røntgen, samt drektighetsrøntgen for å bekrefte eller telle antall fostre.
Ultralyd brukes f.eks ved diagnostisering av livmorbetennelse, eller der vi mistenker svulster i innvendig organer. Vi bruker også ultralyd til å bekrefte drektighet.

Ikon for Laboratorie
Laboratorie

Prøvetakning og laboratoriearbeid er et viktig verktøy for oss.
Vi har et moderne in-house blodlaboratorie, der vi kan få raskt svar på generelle blodprøver og diagnostisere f.eks infeksjon. Vi undersøker urinprøver, som ofte er en del av en rutine database uten at dyret nødvendigvis har symptomer eller problemer fra urinveissystemet. Vi har også utstyr for å dyrke urinprøver, der vi får svar på om det er bakterier i urinen. Mikroskopi er et verktøy vi bruker mye. Vi kan ta ut celleprøver fra kuler, og se om det er noe som bør fjernes. Vi bruker også mikroskopi mye ved hudutredning. Vi kan lete etter parasitter, og vi kan ta prøver fra ører og hud, og se om dyret har en øre -eller hudbetennelse.

Ikon for Kirurgi
Kirurgi

Vi utfører enklere kirurgiske inngrep, som kastrering av hunn -og hanndyr og fjerning av kuler i huden. Ved mer avansert kirurgi henviser vi til nærmeste dyresykehus.
Vi utfører også mer akutt kirurgi, f.eks ved livmorbetennelse eller keisersnitt.
Akutt kirurgi på kveld/natt/helg, eller dersom staben ikke er fulltallig, stabilisere vi dyret og henviser videre til nærmeste dyresykehus.

Om oss

Tynset smådyrkontor er lokalisert i fjellbygda Tynset. Klinikken ble opprettet i 2017, og har siden da vokst seg til å drive full tid med smådyr.
Vi har det meste man trenger til primærpraksis, og tilbyr de fleste grunntjenestene til hund og katt.

I butikken selger vi fôr fra Hill`s og Specific. Vi har pleieprodukter fra Nextmune, i tillegg til diverse godbiter og annet smått.
Vi deler lokaler med våre flinke produksjonsdyrpraktikere fra Tynsetdyrlegene. Salgsartikler til produksjonsdyr er også tilgjengelig hos oss.
Vi har kun timebestilling for tjenester til dyret ditt, velkommen til oss!

Ansatte

Mari Helgesen
Veterinær/cand.med.vet.
Utdannet ved Norges miljø -og biovitenskapelige universitet (NMBU), 2017.
Startet veterinærkontoret i 2017 og jobber fulltid som smådyrveterinær, i tillegg til å ha ansvaret for den daglige driften.
Mari har siden oppstarten holdt seg faglig oppdatert via ulike kurs, bl.a innen ultralyddiagnostikk, tannbehandling og kirurgi.
Mari er ute i barselpermisjon fra oktober 2023 til forsommer 2024
Snöa Fredlund
Veterinær/cand.med.vet.
Utdannet ved Norges miljø -og biovitenskapelige universitet (NMBU), 2021.
Snöa startet hos oss februar 2023. Hun har erfaring fra smådyrmedisinen etter arbeid på dyreklinikker i Oslo-området, og utfører alle tjenester vi tilbyr her hos oss.
Snöa jobber også med produksjonsdyr, og deltar i den kommunale vaktordningen.
Hun tar imot smådyrpasienter tirsdager og torsdager.
Oda Mortensen Ingstad
Veterinær/cand.med.vet.
Utdannet ved Norges miljø -og biovitenskapelige universitet (NMBU).
Oda treffes en dag i uken inne hos oss høsten 2023, som vikar.
Ragnhild Løvenskiold Grüner Husom
Veterinær/cand.med.vet.
Utdannet ved Norges miljø -og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Ragnhild treffes en dag i uken inne hos oss høsten 2023, som vikar.

Elin Grindvoll Gransletten
Veterinærassistent
Elin er den med lengst fartstid hos oss, og ble med videre etter eierskifte i 2017. Elin er vårt ansikt utad, hun du treffer i resepsjonen, snakker med på telefonen og fungerer som dyrepleier
Charlotta (Lotta) Friberg.
Resepsjonist
Lotta ble en del av teamet vårt februar 2023. Du treffer Lotta i resepsjonen og på telefonen to dager i uken, der hun er behjelpelig med timebestilling og andre spørsmål, samt salg av fôr og annet i butikken

Kontakt oss